Kiedy budowa drogi Więckowice – Lusówko?

29 lipca 2019 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu podpisał z firmą INFRAKOM KOŚCIAN umowę na Rozbudowę drogi powiatowej nr 2403P w Więckowicach wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Prace mają rozpocząć się w sierpniu.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek ulicy Gromadzkiej w Więckowicach od skrzyżowania z ulicą Klonową do skrzyżowania z wojewódzką „307”. Powstanie tam kanał sanitarny (sfinansowany przez gminę), wykonany zostanie system odprowadzania wód z pasa drogowego, przebudowane zostaną chodniki (po jednym z nich będą mogli jeździć rowerzyści), powstaną zatoki autobusowe.

- Kolejny etap to odcinek drogi powiatowej o długości 1,23 km, znajdujący się po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 307, do Lusówka. - wyjaśnia Katarzyna Fertsch, Rzecznik prasowy Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu - Projekt zakłada, że zostanie on zbudowany od podstaw. Nawierzchnię gruntową i częściowo żwirową zastąpi nowa konstrukcja o szerokości 6 m, z warstwą ścieralną i poboczami. Pojawi się tam oznakowanie poziome i pionowe. Droga zostanie odwodniona poprzez budowę przydrożnych rowów.
Wzdłuż drogi, za rowem odwadniającym, powstanie bezpieczny chodnik, z którego będą też mogli korzystać rowerzyści.
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu dysponuje dokumentacją techniczną dla przebudowy tego odcinka.
W kwietniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizację inwestycji uzależniamy od otrzymania tego dofinansowania.

Materiał nadesłany

Kiedy budowa drogi Więckowice – Lusówko?
Kategoria: