Podsumowanie akcji składania petycji w sprawie zwiększenia częstotliwości jazdy autobusu 821

W poniedziałek 7 października w Tarnowie Podgórnym odbyło się grupowe złożenie petycji w sprawie zwiększenia częstotliwości jazdy autobusu 821. Petycję złożyło około 10 osób a kolejnych kilkanaście doniosło w innych terminach. Przedsięwzięcie zostało zapoczątkowane w sierpniu kiedy Miłosz Lupiński zebrał 600 podpisów oraz poparcie Rady Sołeckiej Baranowa. Niestety Wójt, Tadeusz Czajka, rozpatrzył petycję jedynie „częściowo pozytywnie” nie podając żadnych konkretnych informacji na temat działań w tym zakresie. Jedynym postępowaniem jakie zostało wszczęte jest pomiar ilości pasażerów tej linii, takie pomiary są regularnie wykonywane. Dysponujemy wynikami pomiarów przeprowadzonych w okresie od stycznia 2019 do lipca 2019. Według nas odpowiedź ta ma na celu zniechęcenie do dalszego działania. Poniedziałkowa akcja była odpowiedzią na lekceważenie naszych postulatów i miała na celu zaprotestowanie przeciwko takiej formie działalności władzy. Zamierzamy kontynuować nasze działania aż do momentu wprowadzenia zmiany.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/501171243773770/

Pozdrawiam, Miłosz Lupiński

 

Podsumowanie akcji składania petycji w sprawie zwiększenia częstotliwości jazdy autobusu 821
Kategoria: