Zgłoś swojego kandydata w konkursie „Policjant, który mi pomógł”

Do końca maja można zgłaszać kandydatury  w 12. edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

Konkurs organizują Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i Komenda Główna Policji, którzy chcą wyróżnić funkcjonariuszy, którzy o wyjątkowym profesjonalizmie, empatycznej postawie i umiejętnościach w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Kandydatury do konkursu „Policjant, który mi pomógł” można zgłaszać do 31 maja.

Zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP.
Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.
Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.

Agnieszka Wilczyńka na podstawie przesłanych materiałów

Zgłoś swojego kandydata w konkursie „Policjant, który mi pomógł”
Kategoria: