Ile wydały Komitety wyborcze na kampanię 2018?

Ile wydały komitety: KWW Aktywni dla Gminy, KWW Partnerstwo i Gospodarność, KWW Mój Dom na kampanię wyborczą przed wyborami samorządowymi 2018?

Komitety wyborcze mogły wydatkować na kampanię wyborczą kwoty ograniczone limitem. W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw limit wydatków oblicza się mnożąc kwotę przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na okręg lub okręgi, w których komitet wyborczy zarejestrował kandydatów (bez względu na liczbę zgłoszonych kandydatów).

Kwota przypadająca na jeden mandat radnego wynosi w wyborach do rady gminy w gminach do 40 tys. mieszkańców - 1064 zł.
Limit wydatków, związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta w gminach do 500 tys. mieszkańców ustala się mnożąc liczbę mieszkańców danej gminy przez kwotę 60 groszy.

Otrzymaliśmy od Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Poznaniu sprawozdania finansowe 3 komitetów wybiorczych: KWW AKTYWNI DLA GMINY, KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ oraz KWW MÓJ DOM. Niestety jeśli chodzi o partię Prawo i Sprawiedliwość dysponujemy tylko łącznym sprawozdaniem finansowym, które nie ukazuje danych dotyczących naszej gminy, a całego kraju. Nie udało mi się zdobyć informacji, ile wydał na kampanię na przykład kandydat na Wójta reprezentujący tę partię. Prawo i Sprawiedliwość na wybory samorządowe 2018 wydała prawie 35 mln zł.

KWW AKTYWNI DLA GMINY (Komitet wspierający Wójta)
Przychody: 22 340 zł (41 wpłacających, w większości kandydaci i ich rodziny)
Wydatki: 22 340 zł

KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ (Komitet Wójta)
Przychody: 43 950 zł (44 wpłacających)
Wydatki: 36 799,56 zł

KWW MÓJ DOM (Komitet opozycji)
Przychody: 37 084,55 zł (37 wpłat)
Koszty: 36 932,80 zł

Tylko te trzy komitety wydały na kampanię wyborczą 2018 prawie 100 tysięcy zł.

Poniżej publikujemy sprawozdania poszczególnych Komitetów, które można w oryginale otrzymać po złożeniu wniosku.

Agnieszka Wilczyńska podstawie http://samorzad.pap.pl/, www.pkw.gov.pl

Ile wydały Komitety wyborcze na kampanię 2018?