Relacja z 9 sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne

23 kwietnia odbyła się 9 sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

Od początku posiedzenia obecnych był komplet radnych.

Sesja zaczęła się od przerwy, ponieważ był kłopot z nagrywaniem.

Tradycyjnie przyjęto porządek obrad bez czytania.

W pierwszej kolejności bez pytań, po krótkim omówieniu przez Panią Skarbnik, znowelizowano bieżący budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową.

Nadano nazwę Kortowa ulicy w Sierosławiu.

Zakupiono (pod drogi) działki w Ceradzu Kościelnym, przedłużono także dzierżawy dotychczasowym użytkownikom (w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie).

Pierwsze pytania radnych pojawiły się dopiero podczas uchwał smogowych.

Podjęto kolejne uchwały z wójtowego „pakietu smogowego”. Do obowiązującego programu dodano zapis, że dotację będzie można uzyskać także na modernizację systemu ogrzewania w budynku oraz zwiększono kwotę dotacji. Przy niskich dochodach na członka rodziny będzie można uzyskać nawet 90% dofinansowania do 9 tys. zł brutto. Jeśli ktoś zdecyduje się na jednoczesną wymianę pieca i instalację fotowoltaiczną, ma szansę na dodatkowe dofinansowanie.

Określono zasady zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarczą, które są zasilane w niskoemisyjne źródła ogrzewania.

Uchwalono 23 godzinny czas prac dla nauczycieli wychowania przedszkolnego dla grup mieszanych.

Ponieważ zmienili się sołtysi, znowelizowano uchwałę o pobieraniu inkaso.

Uchwalono regulaminy korzystania z parkingów i pałacu w Jankowicach.

Niezwykle trafnie podsumował obrady Grzegorz Leonhad, obecnie pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego, przewodniczący Rady Gminy w ubiegłej kadencji, który referował punkt dotyczący zwolnienia przewoźników z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie gminy: „Chciałem to moje inauguracyjne wystąpienie w nowej roli opatrzeć jakimś okolicznościowym komentarzem, ale widzę, że jest tu duże zapotrzebowanie na lakoniczność*, w związku z tym się powtrzymam i podtrzymam tą konwencję.”

Ustalono zryczałtowaną kwotę diety dla sołtysów w wysokości 1300 zł miesięcznie. Nowa stawka będzie obowiązywać od maja.

Ustalono wykaz kąpielisk działających na terenie gminy. Jedynym legalnym kąpieliskiem w gminie jest plaża w Lusowie. Sezon kąpielowy określono w terminie: 15.06 -15.09. Także w tym roku ani na jeziorze kierskim, ani w Lusówku nie będzie legalnego kąpieliska. Temat ten niespodziewanie wywołał chyba najdłuższą dyskusje wśród radnych.

Inne
Procedowanie 17 uchwał zajęło radnym niespełna dwie godziny. Przez kolejne 40 minut radni zadawali pytania.
Była mowa między innymi o: unieważnieniu przetargu na remont pałacu w Sierosławiu; strajku nauczycieli; zamkniętej plaży przy Kaskadzie na jez. kierskim; miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, chodnikach, tirach w Sadach, placu zabaw w parku im. St. Kanikowskiego w Przeźmierowie; regeneracji terenu rekreacyjnego w Wysogotowie; dzikach w Baranowie.

Sesja trwała nieco ponad 2,5 godziny.

Agnieszka Wilczyńska

*lakoniczny - zwięźle wyrażony (Słownik Języka Polskiego)

 9 sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne (http://api.esesja.pl)